Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide

Bestuur

Samenstelling bestuur
Marcel Ernst, voorzitter
Wout Buizert, secretaris/penningmeester
Jurgen van Loon, Stanstechniek
Thomas Huntink, Corthogreen
Vincent Jansen, Aannemersbedrijf Jansen Gaanderen
Rick Coerman, Coerman Groep
Berny Klein Holte, adviseur IBOIJ
Frans Schoot, adviseur IG&D


 


Taakverdeling
Beheer openbaar groen Gaanderen: Marcel Ernst
Gladheidbestrijding: Wout Buizert
Glasvezel: Marcel Ernst
Collectieve beveiliging: Wout Buizert en Berny Klein Holte
KVO-B en PreventieApp: Wout Buizert & Carla Niezen
Duurzaamheid: Carla Niezen