Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide

Bestuur

Samenstelling bestuur
Jurgen van Loon, Stanstechniek Gaanderen, voorzitter
Wout Buizert, secretaris/penningmeester
Thomas Huntink, Corthogreen
Vincent Jansen, Aannemersbedrijf Jansen Gaanderen
Berny Klein Holte, adviseur IBOIJ
Frans Schoot, adviseur IG&D


 


Taakverdeling
Beheer openbaar groen Gaanderen: Jurgen van Loon
Gladheidbestrijding: Wout Buizert
Glasvezel: Jurgen van Loon
Collectieve beveiliging: Wout Buizert en Berny Klein Holte
KVO-B en PreventieApp: Wout Buizert & Carla Niezen
Duurzaamheid: Carla Niezen