Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide

Gemeentelijke ondersteuning ondernemers

Ondernemers in Oude IJsselstreek krijgen steun van de gemeente
Nederland verkeert in een crisis door het coronavirus en de genomen maatregelen door het kabinet hebben een enorme impact op de samenleving en raken de economie. Voor veel ondernemers is de nood hoog. Winkels gaan dicht, bedrijven hebben nauwelijks omzet en zzp-ers krijgen weinig tot geen opdrachten. Het college van B&W vindt het belangrijk om de (lokale) economie op gang te houden en banen te beschermen. Het college neemt dan ook in aanvulling op de door het Rijk genomen maatregelen eigen maatregelen. De gemeente hoopt met deze aanvullende maatregelen ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. Het aanvullende pakket maatregelen van de gemeente bestaat uit 5 onderdelen. Uitstel van gemeentelijke belastingen is er 1 van.

Het aanvullende pakket maatregelen van de gemeente bestaat uit 5 onderdelen:
1 Uitvoering van het noodfonds van het rijk
2. Uitstel van gemeentelijke belastingen
3 We proberen al geplande opdrachten in de begroting naar voor te halen, waarmee we nu extra opdrachten genereren voor het lokale bedrijfsleven.
4. Sneller betalen van facturen voor met name het lokale bedrijfsleven.
5. Er is extra inzet bij het telefoonteam van de gemeente speciaal voor ondernemers, om hun vragen te beantwoorden.

1. Uitvoering van het Noodfonds
Het Rijk heeft een Noodfonds opgezet om te voorkomen dat er veel werkgelegenheid verloren gaat. In Oude IJsselstreek geldt dat bedrijven voor een beroep op het Noodfonds terecht kunnen bij het UWV. Hiermee kunnen werkgevers hun personeel blijven doorbetalen. De tijdelijke voorziening inkomens ondersteuning voor ondernemers, waaronder zzp-ers, biedt de mogelijkheid een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet aan te vragen. Laborijn voert deze regeling uit voor de gemeente Oude IJsselstreek. Indien nodig kan Laborijn ook voorschotten verstrekken.


2. Uitstel van gemeentelijke belastingen
De gemeente gaat ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Het uitstel gaat automatisch in en geldt voor de periode tot en met 31 oktober van dit jaar. De gemeente hoopt hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.


De gemeentelijke belastingen die het betreft zijn:
- De marktgelden. De aanslagen voor het tweede en derde kwartaal (april tot en met augustus) worden pas in oktober 2020 verstuurd.
- De toeristenbelasting over 2019. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
- De reclameheffing over 2020 voor ondernemersfondsen. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd. De gemeente zal de voorschotten aan de winkeliersverenigingen wel uitbetalen.
- De reinigingsrechten. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
- Precariobelasting. De aanslagen worden pas in oktober 2020 verstuurd.
- Onroerende zaakbelasting (OZB). Bedrijven kunnen uitstel van OZB belasting aanvragen tot oktober 2020.


3. Het geven van impulsen aan de economie
Omdat overheidsuitgaven juist in tijden van economische tegenspoed een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van de economie, gaat de gemeente kijken waar extra inspanningen gedaan kunnen worden om geplande opdrachten uit de begroting naar voren te halen.
 
4. Daarnaast zal de gemeente facturen zo snel mogelijk betalen, zodat opdrachtnemers sneller financiële middelen ontvangen.
Om bedrijven in hun liquiditeitpositie te helpen zullen facturen zo snel mogelijk betaald worden.


5. Actief informeren
De gemeente zal de ondernemers in Oude IJsselstreek actief infomeren over maatregelen en hen zo goed mogelijk faciliteren. Zo kunnen we ondernemers helpen om een link te leggen tussen het UWV, Laborijn en onze gemeentelijke teams belastingen en economie. Dat past in het rode loperbeleid dat de gemeente voor ondernemers heeft. Ook worden mensen ingezet bij het telefoonteam om vragen van ondernemers te beantwoorden.