Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide

Gladheidbestrijding

Bereikbaarheid is essentieel voor ondernemers. Bereikbaarheid voor medewerkers en bezoekers maar ook voor leveranciers of vervoerders.
De gemeente Doetinchem stelt jaarlijks een strooiroute vast. Men werkt vanuit een prioritering. Zodra de route definitief is (oktober), wordt deze op deze website geplaatst.


De gemeente Oude IJsselstreek
In de winter 2019-2020 heeft vanuit parkmanagement Akkermansweide gladheidbestrijding plaatsgevonden op die (delen van) wegen die niet vanuit de gemeente worden gestrooid, Daarbij zijn de collectieve afspraken die in Doetinchem worden gehanteerd aangehouden. De pilot wordt geƫvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten of onder de deelnemers aan het ondernemersfonds Akkermansweide een stemming op deze dienst wordt uitgezet. De gladheidbestrijding op die (delen van) wegen waar de gemeenten geen gladheidbestrijding verzorgt, werden uitgevoerd door Bloemenkamp Grondverzet, Voltastraat 50 in Doetinchem.