Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide

Groenbeheer

Het beheer van het openbare groen is een belangrijk onderdeel van de beeldkwaliteit van een bedrijventerrein.
Het openbare groen op Akkermansweide Gaanderen wordt beheerd door de parkmanagementorganisatie. Ook op andere bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem is dat het geval. De uitvoering van het beheer van het openbare groen op Akkermansweide wordt in opdracht van de parkmanagementorganisatie uitgevoerd door Oscar’s Groen uit Gaanderen. De kosten voor het beheer van het openbare groen worden betaald uit het budget dat de gemeente Doetinchem daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Het convenant waarin de afspraken tussen de gemeente Doetinchem, IG&D Bedrijvig Doetinchem en in het verlengde daarvan de parkmanagementorganisaties ten aanzien van de uitvoering zijn vastgelegd, kent een looptijd van vijf jaar, waarvan 2024 het laatste jaar is. In 2024 worden vanuit de commissie Parkmanagement van IG&D Bedrijvig Doetinchem, waar alle voorzitters zijn vertegenwoordigd, onderhandelingen voor een volgende beheerperiode van vijf jaar opgestart.

Het beheer van het openbare groen op Akkermansweide Terborg verzorgd door de gemeente. Parkmanagement Akkermansweide voert overleg met de gemeente Oude IJsselstreek met betrekking tot de overname van het openbare groen op Akkermansweide Terborg. Vooruitlopend daarop is vanuit het ondernemersfonds een esdoornhaag aangeplant tussen de bomen langs de Akkermansbeek. Het is de bedoeling medio 2022 een voorstel in stemming te brengen met betrekking tot de overname van het openbare groen op dit deel van het bedrijventerrein.