Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide

Groenbeheer

Het beheer van het openbare groen is een belangrijk onderdeel van de beeldkwaliteit van een bedrijventerrein.
Het openbare groen op Akkermansweide Gaanderen wordt beheerd door de parkmanagementorganisatie. Ook op andere bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem is dat het geval. De uitvoering van het beheer van het openbare groen op Akkermansweide wordt in opdracht van de parkmanagementorganisatie uitgevoerd door Oscar’s Groen uit Gaanderen. De kosten voor het beheer van het openbare groen worden betaald uit het budget dat de gemeente Doetinchem daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Het convenant waarin de afspraken tussen de gemeente Doetinchem, IG&D Bedrijvig Doetinchem en in het verlengde daarvan de parkmanagementorganisaties ten aanzien van de uitvoering zijn vastgelegd, kent een looptijd van vijf jaar, waarvan 2019 het laatste jaar is. In 2019 zullen er vanuit de commissie Parkmanagement van IG&D Bedrijvig Doetinchem, waar alle voorzitters zijn vertegenwoordigd, onderhandelingen voor een volgende beheerperiode van vijf jaar worden opgestart.Het beheer van het openbare groen op Akkermansweide Terborg wordt op dit moment verzorgd door De Groenmakers vanuit de garantietermijn na oplevering van de revitalisering. Per 2020 neemt de gemeente het beheer van het openbare groen over van De Groenmakers. Parkmanagement Akkermansweide neemt het beheer van het openbare groen voorlopig niet over maar houdt vinger aan de pols ten aanzien van de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit van het openbare groen in het deel Akkermansbeekweg laat – specifiek naast de Akkermansbeek – zeer te wensen over. Parkmanagement Akkermansweide heeft een afspraak met gemeente en het Waterschap Rijn en IJssel uitgezet om te bespreken welke alternatieven er zijn om de beeldkwaliteit op orde te krijgen en welke rol het ondernemersfonds daarin kan spelen.