Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide

KVO-bedrijventerreinen

Staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen.
KVO-B is een structurele samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en ondernemers bedoeld om een bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden. De collectieve beveiliger in de gemeente Doetinchem is eveneens vertegenwoordigd in de werkgroep KVO-B.


Akkermansweide Gaanderen is sindsĀ 2010 gecertificeerd, Akkermansweide Terborg sinds 2012. Aanvankelijk was de duur van de certificering twee jaar, sinds 2017 is de duur van de certificering drie jaar. Het huidige certificaat heeft een geldigheid t/m 2019. In 2019 vindt een volgende her-certificering plaats nu alle partners de intentie hebben hun inzet in het traject voort te zetten.


Sommige verzekeringsmaatschappijen geven een korting op de premie wanneer een bedrijf is gevestigd op een KVO-B gecertificeerd bedrijventerrein. Het loont de moeite om na te gaan of uw verzekeraar ook een korting verleent. Voor een kopie van het certificaat klik hier (link invoegen)


De centrale werkgroep komt driemaal per jaar bijeen. In het najaar volgt een dag- en nachtschouw, waarbij de bedrijventerreinen worden bezocht en aan de hand van schouwformulieren wordt vastgelegd op welke onderdelen actie van een van de partners nodig is. Het betreft dan bijvoorbeeld niet-brandende straatverlichting, brandgevaar door pallets die tegen een pand zijn opgeslagen, een niet-verzorgd terrein,


De constateringen in de schouw worden vastgelegd in een schouwverslag. De actiepunten in het schouwverslag worden gemonitord in de werkgroep. Ondernemers ontvangen met enige regelmaat een nieuwsbrief KVO-B.


Akkermansweide Gaanderen is per 2020 ondergebracht bij het KVO-B traject Doetinchem, Akkermansweide Terborg bij het KVO-B traject Oude IJsselstreek.
Op 26 november (Doetinchem) en 5 december (Oude IJsselstreek) vond een succesvolle audit plaats.
Na de ondertekening van het convenant door de bestuurders van de partners in KVO-B is het certificaat weer 3 jaar geldig.